سرطان رحم، سینه و تخم دان از جمله سرطان های شایع در بین بانوان در سراسر جهان است که سالانه هزینه های مالی و جانی هنگفتی را به خانواده مبتلایان تحمیل می کند.

تاثیر تاکسول در درمان سرطان.Taxus baccata L

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۸ کد : ۱۵۸۴۵ دانستنیهای گیاهان دارویی
تاثیر تاکسول در درمان سرطان.Taxus baccata L

 

سرطان رحم، سینه و تخم دان از جمله سرطان های شایع در بین بانوان در سراسر جهان است که سالانه هزینه های مالی و جانی هنگفتی را به خانواده مبتلایان تحمیل می کند.

تاکسول به عنوان یک ترکیب طبیعی بسیار کارآمد با سمیت پایین در کنترل و درمان طیف گستردهای از سرطانها شامل سرطان پستان، رحم، تخمدان و سایر انواع آن معرفی شده است که منبع اولیه تولید آن، گیاه سرخدار میباشد.

تاکسول (Taxol )یک نوع آلکالوئید دی ترپن است که از گونه های مختلف جنس Taxus بدست میآید و یکی از مهم ترین داروهای ضد سرطانی است که تاکنون شناسایی شده است و امروزه بعنوان یکی از امید بخش ترین داروهای ضد سرطان در علم پزشکی مطرح میباشد.

در طی دهه 60 انستیتو ملی سرطان (NCI )تحقیقاتی را روی اثرات ضدسرطانی گیاهان شروع کرد و در نهایت ماده Taxol را کشف نمود. تاکسول از عوامل antimitotic) ممانعت کننده تقسیم سلولی) است که سبب افزایش اجتماع میکروتوبولها و مقاومت آنها در مقابل دی پلیمریزه شدن میشود. این ماده قادر به جلوگیری از تکثیر مولکولی به وسیله بلوکه کردن تقسیم سلولی در فاز M/G2 در چرخه سلولی است.

سرخدار شامل مجموع های از آلکالوییدها نظیر تاکسین، دی ترپنها، لیگنانها، تانن و رزین ها میباشد. اگر چه از سرخدار در دزهای کم جهت درمان روماتیسم، بیماری های کبد و مشکلات ادراری استفاده میشود ولی سمیت زیاد این گیاه، آن را یک گیاه غیر ایمن ساخته است .

 

منابع:

Mihaljevic, S., and Bjedow, I. 2002. Effect of explant source and growth regulators on in vitro callus growth of Taxus baccata L. washingtonii. Food Technology. Biotechnology, 40(4): 299- 303.

Itokawa H. and Lee K-H. Taxus the genus Taxus. Taylor and Francis. 2002. London and new York DerMarderosian A. The review of natural products. Facts and comparisons. 2001. PP: 642-3


نظر شما :