گیاه خار مریم و اثرات کاهش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی

کبد ارگان حیاتی بدن که نقش عمده ای در پایداری و حفظ هومئوستاز بدن دارد. ساخت پروتئین، ذخیره، سم زدایی، و متابولیسم چربی و کربوهیدرات از عمده فعالیت های کبد می باشد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۲ کد : ۱۶۱۶۷ دانستنیهای گیاهان دارویی
گیاه خار مریم و اثرات کاهش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی

گیاه خار مریم و اثرات کاهش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی کبد ارگان حیاتی بدن که نقش عمده ای در پایداری و حفظ هومئوستاز بدن دارد. ساخت پروتئین، ذخیره، سم زدایی، و متابولیسم چربی و کربوهیدرات از عمده فعالیت های کبد می باشد. گیاه خار مریم و اثرات کاهش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی کبد ارگان حیاتی بدن که نقش عمده ای در پایداری و حفظ هومئوستاز بدن دارد. ساخت پروتئین، ذخیره، سم زدایی، و متابولیسم چربی و کربوهیدرات از عمده فعالیت های کبد می باشد. دیابت یک بیماری اندوکرینی است که در آن مقاومت به انسولین اتفاق می افتد و سبب مشکلات بسیاری در بدن از جمله به کبد و ایجاد سیروز کبدی است. گیاه خار مریم به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی که دارد در کاهش مقاومت به انسولین می تواند اثر گذار باشد. در مطالعه ای انجام شده به مدت 4 ماه به یک گروه 10 نفره از بیماران دیابتی با مشکلات سیروز کبدی انسولین به همراه سلیمارین(ماده موثره گیاه خار مریم) تجویز شد به گروه دوم انسولین و آسپارات و ارنیتین تجویز شد. در پایان مطالعه نتایج بدست آمده نشان داد که انسولین به همراه سیلیمارین اثرات کاهندگی قند خون، کاهش آنزیم های کبدی بیشتری در مقایسه با گروه دوم داشت. در مقایسه با مطالعات قبل می توان نتیجه گرفت سیلیمارین به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی خود اثرات مقاومت به انسولین را کاهش داده، و باعث بهبود عملکرد انسولین و کاهش قند خون در دیابتی ها می شود.


منابع:

  Manonmani Alvin Jose, Anjana Abraham, and M. P. Narmadha,Effect of silymarin in diabetes mellitus patients with liver diseases, J Pharmacol Pharmacother. 2011 Oct-Dec; 2(4): 287–289.

 


( ۱ )

نظر شما :