رفع سوختگی و تسکین درد با مصرف روغن هوفاریقون (Hypericum perforatum)

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۱۶۱۳ دانستنیهای گیاهان دارویی
هوفاریقون به نام هایی همچون هزارچشم، علف چای و هیپری کوم، گل راعی، گل چای و گل شهناز نیز خوانده می شود.

از علف چای یا هوفاریقون بیشتر به عنوان یک داروی ضد افسردگی و آرام بخش استفاده درمانی می شود و از فرآورده های روغنی آن در ناراحتی های گوارشی و بهبود زخم های پوستی استفاده دارویی می شود. ترکیبات شیمایی آن موادی چون هیپریسین، پسودوهیپریسین، هیپرین، هیپرفورین (گروه ترکیبات فلاونوئیدی و کینونی) می‌باشد.

هیپریسین ماده موثره اصلی این گیاه است هوفاریقون (گل راعی) و عصاره ی قرمزرنگـی کـه از آن به دست می آید، در تهیه فرآورده های آرایشی وبه ویژه پوست های چرب و برای درمان عوارض مختلف پوسـت مثل ضایعات پوستی زونا و تقویت پوسـت هـای خـسته به کار می رود. جهت جلوگیری از بـروز چـروک زودرس پوست مؤثر است و موجب لطافت و شفاف شدن پوست می شود.  

از هوفـاریقون بـرای تمیزکـردن پوسـتهـای چرب استفاده می شود. این گیاه ترمیم کننده ی زخم هـا بــوده و اثــرات آنتــی باکتریــال داشــته و در درمــان سوختگی ها و آفتاب سوختگی کاربرد دارد، به طوریکه در یک مطالعه مشخص شده است پماد حاوی عصارهی گل های هوفاریقون علاوه بر آثـار آنتـی سـپتیک باعـث درمان سریعتر سوختگی شده است. عـلاوه بـرایـن در  ترمیم التهابات پوستی و سرطان پوست به کار میرود روغن هوفاریقون باعث از بین رفتن سوختگی ها و آرام کردن درد ناشی از سوختگی مصرف می گردد.

از روغن آن جهت درمان روماتیسم نیز استفاده می گردد. این گیاه برای معالجه بیماری کزاز استفاده می شود و از برگ پودر شده آن جهت بهبود زخمهای عمیق استفاده می شود. هوفاریقون در معالجه افسردگی‌ در افراد مسن همراه با اختلالات اضطرابی، مفید می باشد.

منابع:

Nakhaee Moghaddam M, Mahdavi Shahri N, Khayatzadeh J, Shahi Z. Evaluate the efficacy of the ointment mixed animal butter (Ghee) and powdered fruit pod rattles (Prosopis farcta) on epithelialization of skin wounds in rats. Biological Sciences 2009; 2: 7-15

 


( ۱ )

نظر شما :