آموزش

تعداد بازدید:۲۸۱۰

پژوهشکده گیاهان دارویی که فعالیت خود را از دهه 70 به طور رسمی و مستقل آغاز نموده است بر اساس اساسنامه تشکیل خود و بر مبنای اساسنامه جهاد دانشگاهی، نسب به فعالیت در حوزه اموزش های عمومی و تخصصی در زمینه گیاهان دارویی اقدام نموده است. این آموزش ها شامل دو بخش اصلی به شرح ذیل می باشد: 1- آموزش های کوتاه مدت:  شامل آموزش های تخصصی در زمینه گیاهان دارویی به صورت دوره و کارگاه تخصصی است. دوره های تخصصی گیاهان دارویی به منظور ارتقاء سطح دانش در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در مخاطبین با سطح تحصیلات تکمیلی انجام می گردد و کارگاه ها جهت افزایش اطلاعات عموم از گیاهان دارویی و ایجاد بستر مناسب جهت فرهنگ استفاده صحیح از گیاهان دارویی می باشد. 2- تحصیلات تکمیلی: پژوهشکده گیاهان دارویی از سال 1390 پس از اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به پشتوانه ی اعضای هیات علمی و بهره مندی از ازمایشگاهها ، نسبت به جذب دانشجو در دو رشته فیتوشیمی و زراعت در مقطع دکتری پژوهش محور اقدام نمود است.