سبوس برنج ضد سرطان و مفید برای کبد

سبوس برنج ضد سرطان و مفید برای کبد.از اثرات شناخته شده فیبر، کاهش سرطان های گوارش و خصوصاً کولون است.مطالعات بیانگر رابطه مستقیم رژیم غذایی حاوی فیبر و کاهش سرطان روده بزرگ است.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۸ کد : ۱۶۳۶۹ دانستنیهای گیاهان دارویی
سبوس برنج ضد سرطان و مفید برای کبد

مطالعات بیانگر رابطه مستقیم رژیم غذایی حاوی فیبر و کاهش سرطان روده بزرگ است. مطالعات و آزمایشگاهی نشان داده است که، فیبر به دلیل کاهش زمان تماس مواد سرطان زا با سطح داخلی روده و ارتقا فلور میکروبی روده از سرطان کولون جلوگیری می کند. سرطان کولون به طور شگفت انگیزی با رژیم غذایی حاوی فیبر پیشگیری می شود .فیبر با ارتقا فلور میکروبی روده، سیستم ایمنی را تقویت می کند . ویتامین E آنتی اکسیدانی قوی است که ضمن حفظ رطوبت پوست از چروک شدن آن و پیری زودرس پیش گیری میکند. ویتامین E و اسیدهای چرب اشباع شده و نشده  موجود در سبوس برنج آن را به یکی از مواد غذایی بسیار ارزشمند و مفید برای افزایش توازن هموستاز خون و ضد سرطان تبدیل کرده است. ویتامین B12  نیز به متابولیسم چربی ها و بهبود عملکرد کبد کمک می نماید غذاهای غنی از فیبر برای تقویت عملکرد کبد ضروری هستند. غذاهای غنی از ویتامین c و ویتامین e مانند آنتی اکسیدان ها بسیار مفید می باشند. مواد با خاصیت آنتی اکسیدانی به کاهش تخریب ناشی از رادیکال های آزاد کمک می نمایند، بنابراین برای تقویت و پاک سازی کبد مفیدند.  غذاهای غنی از ویتامین ب عملکرد کبد را تقویت می کنند و به کاهش احتقان کبدی کمک می کنند.

منابع:

مهدی ضرابی، راز سبوس و سلامت ، نشریه نشاء علم، سال هفتم، شماره دوم، سال 96 Galisteo, M., Duarte, J., & Zarzuelo, A., 2008. Effects of dietary fibers on disturbances clustered in the metabolic syndrome. The Journal of nutritional biochemistry, 19(2), 71-84.  Chemists, A.A.,2001. The definition of dietary fiber. Cereal Foods World;46:PP.112– 129. Koh-Banerjee P, Rimm EB., 2003. Whole grain consumption and weight gain: a review of the epidemiological evidence, potential mechanisms and opportunities for future research. Proc Nutr Soc;62: PP.25–29 . Slavin JL.,2005. Dietary fiber and body weight. Nutrition;21:PP.411–418.  Woods SC.,2005. Signals that influence food intake and body weight. Physiol Behav;86: PP.709– 716 Sakata T. A., 1995. Very-low-calorie conventional Japanese diet: its implications for prevention of obesity. Obes Res: 3 Suppl 2:233s– 239s. Burke V, Hodgson JM, Beilin LJ, Giangiulioi N, Rogers P, Puddey IB.,2001. Dietary protein and soluble fiber reduce ambulatory blood pressure in treated hypertensives. Hypertension; 38:821–826. He J, Streiffer RH, Muntner P, Krousel-Wood MA, Whelton PK., 2004. Effect of dietary fiber intake on blood pressure: a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial. J Hypertens; 22:73– 80. [Chandalia M, Garg A, Lutjohann D, von Bergmann K, Grundy SM, Brinkley LJ.,2000. Beneficial effects of high dietary fiber intake in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med;342:1392–1398. [Kaczmarczyk MM, Miller MJ, Freund GG.,2012. The health benefits of dietary fiber: beyond the usual suspects of type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease and colon cancer. Metabolism. 61:1058–1066 Nomura AM, Hankin JH, Henderson BE, Wilkens LR, Murphy SP, Pike MC, Le Marchand L, Stram DO, Monroe KR, Kolonel LN.,2007. Dietary fiber and colorectal cancer risk: the multiethnic cohort study. Cancer Causes Control. 18:753–764 Kushi, L. H., Byers, T., Doyle, C., Bandera, E. V., McCullough, M., Gansler, T. and Thun, M. J., 2006. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA: a cancer journal for clinicians, 56(5), 254-281

 


نظر شما :