گل جاوید

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۵ کد : ۴۷۲۴۹ دانستنیهای گیاهان دارویی
نام تیره: آستراسه نام های مترادف: گل بی مرگ قسمت مورد استفاده: کپه های گل
گل جاوید

ساقه ها سفید- کرکینه پوش، پربرگ، برگ ها خطی- سرنیزه ای، بدون دمبرگ، سطح زیرین کرکدار، سطح فوقانی سبز، به بیرون برگشته، موجدار، کپه ها متعدد، هر کپه دارای گریبان سفید یا به رنگ مروارید، برگ ها نوک کند و سفید اند اما گاهی سایه های قهوه ای در آن ها دیده می شود.

گل ها لوله ای و جقه هایی از کرک های زبر دارند. بوی گیاه مشخصا معطر، طعم آن تلخ و معطر است. خواص: گل های زرد زیبای گیاه شستشو دهنده مناسبی برای خون مردگی است.

همچنین تا اندازه ای دارای خواص از بین برنده درد می باشد. این گیاه به صورت دهان شو و غرغره برای زخم های دهان و گلو استفاده می شود.

این گیاه یک قابض هم به شمار می آید و دارای اثرهای جلوگیری از خونریزی، تب بر، ماده متفرق کننده ذرات (کاهش دهنده و پخش کننده تورم) است.

منابع:

حسینی، ن، 1392،ملکی راد، ع،عبداللهی، م،گیاهان دارویی و معطر، انتشارات تحقیقات آموزش و کشاورزی تهران.

 

text to speech icon

نظر شما :