اسطوخودوس ;کاهش دهنده اضطراب

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۶ کد : ۴۸۹۴۴ دانستنیهای گیاهان دارویی
روغن اسطوخودوس به عنوان یک روغن استنشاقی صدها سال است که به شکل ساشه، اسپری، روغن و لوسیون مصرف می شود.بوی آن خواب آور و آرامش بخش است. در حال حاضر روغن اسطوخودوس به شکل خوراکی نیز مصرف می شود.
اسطوخودوس ;کاهش دهنده اضطراب

روغن اسطوخودوس به عنوان یک روغن استنشاقی صدها سال است که به شکل ساشه، اسپری، روغن و لوسیون مصرف می شود.بوی آن خواب آور و آرامش بخش است. در حال حاضر روغن اسطوخودوس به شکل خوراکی نیز مصرف می شود.
 

اسطوخودوس ;کاهش دهنده اضطراب روغن اسطوخودوس به عنوان یک روغن استنشاقی صدها سال است که به شکل ساشه، اسپری، روغن و لوسیون مصرف می شود.بوی آن خواب آور و آرامش بخش است. در حال حاضر روغن اسطوخودوس به شکل خوراکی نیز مصرف می شود.

این روغن به شکل حباب های میکروسکوپی جمع آوری می شوند و داخل کپسول هایی قرار داده می شوند که به راحتی می توانند از مانع روده عبور کنند و به محض عبور موجب آرامش می شوند.

این گیاه نه اعتیاد آور است و نه خطرناک. بدترین عارضه ی جانبی آن باد گلو است که آن هم اهمیت ندارد چرا که بوی گل می دهد. این دارو خستگی را نیز از بین می برد و به طور منظم یا در هر زمان که اضطراب به سراغتان می آید، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

گردآورنده:سیده حدیث صدری

منابع:

Akhoundzadeh S, Kashani L, Fotouhi A, Jarvandi S, Mobasheri M, Moein M, Khani M, Bagherian K, aghizadeh M. Comparison of Lavendula Tincture and Imipramine in the Treatment of mild to moderate depression. Iranian Red Crescent Medical Journal (IRCMJ). January 2003;5(2):24-30. 3. Kamalipour M, Akhoundzadeh SH, Rezazadeh SH.A. Herbal Medicines in the treatment of depression and anxiety. Journal of medicinal planets. March 2008;7(Supplement 4):1-7. Kaplan HI, Sadocks BJ. Synopsis of psychiatry behavioral sciences: clinical psychiatry. Translated to Persian by: Rafiee H, Rezaee F. 10th ed. Tehran: Arjmand Pub; 2008. p: 80: 38-87. Nourbala A. A, Tahmasebipour N, Akhoundzadeh S, Khani M, Jamshidi A.H. Crocus Sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized and placebo controlled trial. Journal of medicinal planets. June 2004;3(10):31-38. Whooley MA, Simon GE. Managing depression in medical outpatients. N Engl J Med. 2000; 26(343): 1942-50.

 


نظر شما :