اخبار پژوهشی - آرشیو

حضور پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی) کشور

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به منظور معرفی آخرین محصولات و دستاوردهای خود در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) حضور می یابد.

ادامه مطلب