اخبار آموزش - آرشیو

سلسله کنفرانس علمی یکروزه "فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای یوروژنیتال" برگزار شد.

در ایام گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، کنفرانس علمی" فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای یوروژنیتال" به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ نوزدهم بهمن ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب

سلسله کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بیماریهای متابولیک" برگزار شد.

همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بیماریهای متابولیک" به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ دوازدهم بهمن ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب