اخبار آموزش - آرشیو

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد گیاهان داروئی دربیماریهای کبد چرب و صفرا" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان داروئی دربیماریهای کبد چرب و صفرا " در تاریخ بیست و پنجم مهرماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه " احتیاط مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دوران بارداری و شیردهی" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" احتیاط مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دوران بارداری و شیردهی" در تاریخ بیستم مهرماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب