اخبار آموزش - آرشیو

سلسله کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای کلیه و سنگ کلیه" برگزار شد.

کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای کلیه و سنگ کلیه " به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ هشتم اسفند ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب